Begeleiding

In mijn praktijk onderscheid ik drie vormen van begeleiding:

 • Remedial Teaching (RT)
 • Bijles
 • Huiswerkbegeleiding

 

Elke vorm van begeleiding is afgestemd op de individuele leerling.

 

Remedial Teaching

RT-lessen zijn vaak langer durende trajecten. In de RT-lessen begeleid ik leerlingen met specifieke leer- of gedragsproblemen, Bijvoorbeeld als er sprake is van een leesstoornis (dyslexie met onderverdeling in subtypen), een spellingstoornis (dysorthografie), een rekenstoornis (dyscalculie met onderverdeling in subtypen) en/of aandachtsproblematiek (AD(h)D). Ik kijk naar de leerling om het leerproces met de juiste orthodidactische en pedagogische aanpak (weer) op gang te brengen. Ik kom vaak snel tot de kern van het probleem, structureer het leerproces en reik de bouwstenen aan. RT is altijd maatwerk:
het gaat erom de leerling succes te laten ervaren, zodat zijn of haar zelfvertrouwen groeit.
Ik ben pragmatisch: we doen wat werkt. Ik ben ook ambitieus: de lat ligt hoog. Ik houd daarbij altijd in het oog dat er een juiste balans is tussen inspanning en ontspanning.

 

Bijles

Ik geef bijles aan leerlingen die moeite hebben met een specifiek vak op school. In feite is bijles eenvoudig te omschrijven als: voordoen - samen doen - zelf doen. Bij achterstand werken we aan de hand van het eigen lesmateriaal aan het bijspijkeren van kennis en vaardigheden. Bij blijvende problemen met de lesstof geef ik extra uitleg en ondersteuning bij het leer- en maakwerk. Gericht op de inhoud en op de manier van studeren. Het doel is om zo snel mogelijk aansluiting te vinden én te houden met de lessen op school.

 

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is een praktische en doelgerichte methode om studieresultaten te verbeteren. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en studenten uit het vervolgonderwijs (mbo, hbo) kunnen hiervoor bij mij terecht. We maken een haalbare planning en zorgen samen voor een consequente uitvoering ervan. Ik ben dan de spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’. We bespreken effectieve studiemethoden, bereiden toetsen of examens voor en reflecteren op het studiegedrag.

 

Vakken

Basisschool

Taal

 • Technisch lezen
 • Begrijpend en studerend lezen
 • (Werkwoord)spelling
 • Woordenschat
 • Grammatica
 • Engels
 • Handschriftverbetering

 

Rekenen

 • Automatisering rekenfeiten en basisvaardigheden
 • Getallen & bewerkingen
 • Verhoudingen, procenten en breuken
 • Meten, meetkunde en tijd
 • Redactiesommen

 

Zaakvakken

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuuronderwijs

 

Omgang met Cito-meerkeuzevraagstelling op diverse onderdelen

 

Voortgezet onderwijs

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Wiskunde
 • Economie
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur- en Scheikunde (onderbouw)
 • Voorbereiding op het verplichte centrale rekenexamen: 1F, 2F of 3F-niveau

 

© 2015 de Bijlespraktijk, Marieke Viskaal      |      Ontwerp en bouw website Arjen Snijder HNC      |      Powered by Muse