Werkwijze

Na aanmelding van een leerling houd ik een intakegesprek om de mogelijkheden van begeleiding door te spreken. Bij de begeleiding van een leerling richt ik me steeds op één onderdeel. Samen met ouders (plus eventueel een leerkracht en een intern begeleider) maak ik een afweging van keuzes met het belang van de leerling voorop. Vervolgens maak ik een handelingsplan: een beknopte beschrijving van de beginsituatie, doelstelling, leerinhoud, materiaalkeuze, tijdspad en wijze van evalueren.

 

Ik begeleid leerlingen aan huis in Hillegersberg op de maandag en donderdag onder schooltijd en op zaterdagochtend in de Logopediepraktijk Kralingse Plas in Kralingen. Normaliter werk ik twaalf lessen met een leerling. De eerste twee lessen gebruik ik voor didactische screening en het bepalen van het startniveau. In de laatste les evalueren we de voortgang en effectiviteit van de lessen. Tussentijds informeer ik ouders over het verloop van bijlessen. Het is mijn ervaring dat overleg met de leerkracht wenselijk is.

 

Uitzoeken wat een leerling nodig heeft, bepalen wat werkt en het leerproces kaderen, zijn de drie pijlers die mijn aanpak kenmerken. Mijn lessen zijn op didactisch verantwoorde en gestructureerde wijze samengesteld. Het bieden van maatwerk is al vaak effectief gebleken. Daarbij is essentieel dat de leerling zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor zijn of haar ontwikkeling.

 

De begeleiding is afgestemd op de individuele leerling en heeft een cognitieve, een emotionele en een gedragsmatige component. Met andere woorden: ik heb oog voor het totale proces van leren: niet alleen voor het eigenmaken van de leerstof maar ook voor de gevoelens van onzekerheid, boosheid, faalangst en frustratie die daarmee gepaard kunnen gaan.

 

Bijles, RT en huiswerkbegeleiding zie ik als samenwerken: ik neem mijn leerlingen serieus en vraag van hen eenzelfde houding. Zonder aandacht en concentratie heeft begeleiding geen zin. Een leerling moet leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar ontwikkeling. Mijn streven is om 'fouten' leermomenten te laten zijn in plaats van faalervaringen: als leren makkelijker gaat, wordt het leuker en neemt het zelfvertrouwen toe.

 

 Samenwerking

© 2015 de Bijlespraktijk, Marieke Viskaal      |      Ontwerp en bouw website Arjen Snijder HNC      |      Powered by Muse